Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 19 (2014) ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Віктор Островерхов
 
№ 17 (2012) ПІДГОТОВКА КАДРІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ НА ТЕРНОПІЛЛІ Анотація   PDF
Євген Качан
 
№ 16 (2011) ПОДАТКОВА КОМПОНЕНТА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Василь Дем'янишин, Марія Іваницька
 
№ 17 (2012) ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ СУЧАСНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ Анотація   PDF
Оксана Шиманська
 
№ 21 (2016) ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Анотація   PDF
Галина Румянцева
 
№ 14 (2009) ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ Анотація   PDF
Т. Й. Буда
 
№ 18 (2013) ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Василь Файфура, Олег Садовник
 
№ 15 (2010) ПРИЧИНИ НЕЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. Петрова
 
№ 20 (2015) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СЕЛА В КОНТЕКСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Євген Качан, Анатолій Кошіль
 
№ 16 (2011) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Ярослав Штокало
 
№ 17 (2012) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Анотація   PDF
Андрій Коцур, Оксана Грабовецька
 
№ 16 (2011) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ДЕПРЕСИВНОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Євген Качан
 
№ 18 (2013) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗАЙНЯТОСТІ У РЕГІОНІ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 14 (2009) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
О. А. Дороніна
 
№ 16 (2011) ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В РЕҐІОНІ Анотація   PDF
Ольга Дяків, Катерина Семчук
 
№ 14 (2009) ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИЗИКІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ Анотація   PDF
Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник
 
№ 19 (2014) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Анотація   PDF
Лілія Головко, Валентина Жаховська, Орест Цісецький
 
№ 20 (2015) ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВНОГО ІНСТИТУТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД Анотація   PDF
Ярослав Феденчук
 
№ 19 (2014) ПРОБЛЕМИ ТА РЕЗЕРВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Лариса Запорожан, Мирослава Феш
 
№ 22 (2017) ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ГОЛОВНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Надвиничний, Василь Файфура
 
№ 15 (2010) ПРОФЕСІЙНИЙ АУДИТ ЯК ЗАСІБ МОБІЛІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
О. Шилець
 
№ 15 (2010) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
М. Семикіна
 
№ 19 (2014) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
Тетяна Фурса
 
№ 14 (2009) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДЖУВАНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ДЕТЕРМІНАНТИ (ДОСВІД АНАЛІЗУ БАГАТОМІРНИМИ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ) Анотація   PDF
О. А. Кривова, О. С. Коваленко, І. О. Курило
 
№ 18 (2013) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Сергій Надвиничний
 
126 - 150 з 226 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>