Редакційна колегія

Головний редактор:  Шушпанов Д.Г., доцент, канд. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Відповідальний секретар: Ілляш І. Д.,  доцент, канд. геогр. наук, Тернопільський національний економічний університет, Україна.

Редакційна колегія:

Августин Р. Р., доцент, докт. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет, Україна.

Бандур С. І., професор, докт. екон. наук, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна.

Барна М. Ю., доцент, докт. екон. наук, Львівський торговельно-економічний університет, Україна.

Брич В. Я., професор, докт. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет, Україна.

Гавурова Б., доцент, кандидат наук, Технічний університет в Кошице,  Словаччина.

Ганчар П., професор, докт. габ., Польща.

Гринчуцький В. І., професор, докт. екон. наук Тернопільський національний економічний університет, Україна.

Зелінська А., професор, докт. габ., Університет економічний в Вроцлаве, Польща.

Качан Є. П., професор, канд. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет, Україна.

Костишина Т. А., професор, докт. екон. наук, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна.

Мельник А. Ф., професор, докт. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет, Україна.

Станкунієне В., професор, доктор наук, Університет Вітаутаса Магнуса, Литва.

Чорний Р. С. професор, докт. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет, Україна.

Язлюк Б. О., професор, докт. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет, Україна.


 

 

Літературний редактор: Мельничук Б. І.