МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Наталія Кравчук

Анотація


У статті досліджено сутність та основні аспекти забезпечення мотивації персоналу у сучасних умовах господарювання. Розглянуто успішний досвід мотивації персоналу у зарубіжних компаніях. Запропоновано мотиваційні заходи для вітчизняних підприємств у контексті підвищення продуктивності праці та формування інтелектуального капіталу суб’єктів господарювання.


The article examines the essence and main aspects of providing personnel motivation in modern economic conditions. The successful experience of motivation of personnel in foreign companies is considered. Motivational measures for domestic enterprises are proposed in the context of increasing productivity and forming the intellectual capital of business entities.


Ключові слова


персонал; мотивація; продуктивність праці, інтелектуальний капітал; personnel; motivation; labor productivity; intellectual capital

Повний текст:

PDF

Посилання


Климчук А. О. Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах / А. О. Климчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», травень 2016. – № 1 (29). – С. 44–47.

Колот А. М. Мотивація персоналу [Текст] : підручник / А. М. Колот. — К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.

Особливості національної мотивації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://seorabota.info/rizne/osoblivosti-nacionalnoi-motivacii.html.

Ярмош В. В. Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу [Текст] / В. В. Ярмош // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2014. – Том 15. – № 3. – С. 263–268.

9 Companies with the Best Perks [Electronic resource]. – Accepted from : http:/womansday.com/Articles/Life/9-Companies-with-the-Best-Perks.html.

The 20 best employee perk from companies like Google, Facebook and Netflix [Electronic resource]. – Accepted from : https://www.inc.com/jacquelyn-smith/20-best-employee-perks-from-companies-like-google-facebookand-netflix.html.

What Employees Want vs. What Their Bosses Think Employees Want [Electronic resource]. – Accepted from : http://www.remodeling.hw.net/article/what-employees-want-vs-what-their-bosses-think-employees-want.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.