ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Михайло Брик

Анотація


Обґрунтовано необхідність удосконалення методики оцінки сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів при первісному визнанні, а також відображення в обліку фінансових результатів сільськогосподарської діяльності.

 

The necessity of improving the methodology for evaluating agricultural products and additional biological assets with initial recognition, as well as reflection in the account of financial results of agricultural activity, is substantiated.


Ключові слова


біологічні активи; прибуток; збиток; доходи; витрати; сільськогосподарське підприємство; справедлива вартість; фінансові результати; biological assets; profit; loss; income; expenses; agricultural enterprise; fair value; financial results;

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» затверджено наказом міністерства фінансів України від 07.07.1999р.№163.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2006 р. № 1315.

Галицький О. М. Особливості обліку фінансових результатів сільськогосподарської діяльності та їх відображення в фінансовій звітності / О. М. Галицький, В. Г. Кожем'якіна // Аграрний вісник Причорномор'я. Економічні науки, випуск № 75. – 2014. – С. 67–72.

Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 6. – С. 17 – 24.

Михайлов М. Г. Проблемні питання впровадження П(С) БО 30 «Біологічні активи» / М. Г. Михайлов // Облік і фінанси АПК. – 2006. - № 12. – С. 10 – 105.

Огійчук М. Ф. Формування у бухгалтерському обліку доходів та витрат сільськогосподарської діяльності відповідно до вимог П(С) БО 30 «Біологічні активи» / М. Ф Огійчук // Облік і фінанси АПК. – 2006. - № 6. – С. 24–33.

Сиротюк Г. Аналіз та облік фінансових результатів сільськогосподарських підприємств / Г. Сиротюк, К. Сиротюк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Економіка АПК. – 2013. – № 20(1). – С. 147-153. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vlnau_econ_ 2013_20(1)_25.

Ксьонжик І. В. Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах / І. В. Ксьонжик, М. В. Василькова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 4(20). – С. 149–151.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.