МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ ЗАЙНЯТОСТІНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Оксана Грабовецька

Анотація


У статті розглянуто методичні й практичні рекомендації щодо перспектив та шляхів зростання зайнятості населення. Визначено актуальні проблеми зайнятості. Окремо розглянуто термін «зайнятість населення», а також категорію «самозайняті», оскільки вона стала важливою формою в умовах безробіття.ьОхарактеризовано роль і завдання служби зайнятості. Для розрахунку загальної чисельності зайнятих в Україні загалом і за регіонами зокрема використано дані про працю з поточної звітності підприємств, яку вони подають до органів статистики. Проведено моніторинг розвитку зайнятості, самозайнятості, а також рівень зайнятості в Україні у нинішніх умовах.

 

In the article the methodical and practical recommendations on the prospects and the growth of employment. The urgent problems of employment. Separately considered period «employment» and category «self» because it has become an important form in terms of unemployment. Characterized role and tasks of the employment service. To calculate the total employment in Ukraine and the regions used data from the current labor reporting companies submitted to the bodies of statistics. A monitoring of employment, self-employment and the level of employment in Ukraine in conditions of today.


Ключові слова


зайнятість; населення; самозайнятість; безробіття; employment; population; self-employment; unemployment

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.