Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 14 (2009) ЛЮДИНА ЯК ОСНОВНИЙ ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ НОВОЇ ЕПОХИ Анотація   PDF
О. А. Грішнова
 
№ 19 (2014) МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Люба Зацна
 
№ 21 (2016) МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олена Дудкіна
 
№ 15 (2010) МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ – ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Г. Трілленберг
 
№ 21 (2016) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ ЗАЙНЯТОСТІНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Оксана Грабовецька
 
№ 17 (2012) МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
Василь Файфура
 
№ 17 (2012) МІСЦЕ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 20 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ Анотація   PDF
Петро Бабій
 
№ 15 (2010) МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
І. Царук
 
№ 18 (2013) МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Анатолій Кошіль
 
№ 16 (2011) МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 16 (2011) НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Дмитро Ткач, Ірина Ткач
 
№ 15 (2010) НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. Куценко
 
№ 19 (2014) НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Наталія Сарай
 
№ 14 (2009) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ПІДПРИЄМНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
І. А. Рощик
 
№ 21 (2016) НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК ПЕРШОПРИЧИНА РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Наталія Сарай
 
№ 21 (2016) НЕГРОШОВІ ФОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НАМОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 20 (2015) НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Наталія Сарай
 
№ 19 (2014) НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Павло Шушпанов
 
№ 20 (2015) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: РЕАЛІЇ І ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Оксана Грабовецька
 
№ 17 (2012) ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Лариса Запорожан, Мирослава Феш, Ярослава Стукалова
 
№ 19 (2014) ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТИЧНИХ МЕЖ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Василь Файфура
 
№ 19 (2014) ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО БІЗНЕСУ Анотація   PDF
Катерина Мельник
 
№ 17 (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ІЗ ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В РЕГІОНІ Анотація   PDF
Олександр Хом'як
 
№ 16 (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВІДРОДЖЕННЯ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕҐІОНУ Анотація   PDF
Степан Дусановський, Р. Баглей
 
76 - 100 з 201 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>