Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 16 (2011) КАДРОВИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 14 (2009) КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Анотація   PDF
В. М. Данюк, А. М. Колот, В. М. Петюх
 
№ 14 (2009) КАФЕДРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 40 Анотація   PDF
Є. П. Качан
 
№ 16 (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Андрій Коцур, Віктор Островерхов
 
№ 15 (2010) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. Семикіна
 
№ 21 (2016) КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Оксана Білан
 
№ 20 (2015) КОРПОРАТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 22 (2017) КОУЧИНГ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ HR-МЕНЕДЖЕРА Анотація   PDF
Ольга Дяків, Юлія Хрустальова
 
№ 14 (2009) ЛЮДИНА ЯК ОСНОВНИЙ ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ НОВОЇ ЕПОХИ Анотація   PDF
О. А. Грішнова
 
№ 19 (2014) МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Люба Зацна
 
№ 21 (2016) МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олена Дудкіна
 
№ 15 (2010) МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ – ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Г. Трілленберг
 
№ 21 (2016) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ ЗАЙНЯТОСТІНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Оксана Грабовецька
 
№ 17 (2012) МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
Василь Файфура
 
№ 22 (2017) МІСЦЕ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ПІДВИЩЕННІ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 17 (2012) МІСЦЕ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 20 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ Анотація   PDF
Петро Бабій
 
№ 22 (2017) МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Тетяна Желюк
 
№ 15 (2010) МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
І. Царук
 
№ 18 (2013) МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Анатолій Кошіль
 
№ 16 (2011) МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 22 (2017) МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF
Володимир Хориняк
 
№ 16 (2011) НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Дмитро Ткач, Ірина Ткач
 
№ 15 (2010) НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. Куценко
 
№ 19 (2014) НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Наталія Сарай
 
76 - 100 з 226 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>