Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 15 (2010) ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
В. Глибовець
 
№ 19 (2014) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ (БАНКІВСЬКА СИСТЕМА) Анотація   PDF
Галина Баб’як, Юлія Бенцал
 
№ 15 (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
О. Сливка
 
№ 18 (2013) ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Анотація   PDF
Дмитро Шушпанов
 
№ 16 (2011) ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Дмитро Шушпанов, Оксана Кузів
 
№ 19 (2014) ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЧИННИКИ РИЗИКУ Анотація   PDF
Дмитро Шушпанов
 
№ 17 (2012) ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
Дмитро Шушпанов
 
№ 19 (2014) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Олександра Марцінковська, Олег Легкий
 
№ 18 (2013) ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Орест Цісецький
 
№ 16 (2011) ІННОВАЦІЙНІ КОНФЛІКТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТЬ, ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ Анотація   PDF
Орест Цісецький
 
№ 20 (2015) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Наталія Бакуліна
 
№ 16 (2011) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАНУ РЕҐІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Кустовська, Р. Ціщик
 
№ 18 (2013) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Степан Бабій
 
№ 15 (2010) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
Л. Левковська
 
№ 16 (2011) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Степан Бабій
 
№ 17 (2012) ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Олександра Марцінковська, Олег Легкий
 
№ 21 (2016) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар
 
№ 16 (2011) ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Анатолій Кошіль
 
№ 16 (2011) КАДРОВИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 14 (2009) КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Анотація   PDF
В. М. Данюк, А. М. Колот, В. М. Петюх
 
№ 14 (2009) КАФЕДРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 40 Анотація   PDF
Є. П. Качан
 
№ 16 (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Андрій Коцур, Віктор Островерхов
 
№ 15 (2010) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. Семикіна
 
№ 21 (2016) КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Оксана Білан
 
№ 20 (2015) КОРПОРАТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
51 - 75 з 201 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>