МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лариса Запорожан, Мирослава Феш

Анотація


Реформація системи охорони здоров’я України набула нагального та суспільно актуального характеру. Науково обґрунтована зміна організації надання медичних послуг у сільській місцевості дасть змогу отримати якісну та своєчасну медичну допомогу для місцевих жителів. Проведення якісної диспансеризації в сільській місцевості, вчасне виявлення захворювань, насамперед генетичних на ранніх стадіях, системний нагляд за певними групами хворих, проведення профілактичних й оздоровчих заходів дасть змогу ефективно здійснювати лікувальний процес.


Reformation of the health care system of Ukraine has become urgent and socially relevant. A scientifically grounded change in the organization of provision of medical services in rural areas will provide an opportunity to receive qualitative and timely diagnostics for local residents. Carrying out high-quality medical examination in rural areas, timely detection of diseases, especially genetic in the early stages, systemic supervision of certain groups of patients, carrying out of preventive and sanitary measures will allow to effectively carry out medical process.


Ключові слова


охорона здоров’я; сільське населення; телемедицина; амбулаторії; монопрактики; health care; rural population; telemedicine; outpatient clinics; monoprats

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/2206-19.

Постанова Кабінету Міністрів №983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості». – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/983-2017-n.

Запорожан Л. П., Феш М. С. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал ТНЕУ. – Вип. 17. – Тернопіль : Економ. думка, 2012. – С. 100–103.

Пальчук В. Пріоритет 2018 року – реформування сільської медицини [Електронний ресурс] / В. Пальчук // Україна: події, факти, коментарі. - 2018. – №3. – С. 43–45. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/ukr3.pdf.

Матеріали департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА [Електронний ресурс]. - Режим доступу : oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/164200.htm.

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. – Львів : Кальварія, 2017. – 168 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.