ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЗАКУПІВЛІ ЛІКІВ

Тетяна Желюк

Анотація


Проаналізовано сучасні проблеми становлення ринку медичних послуг, акцентовано увагу на нерівномірному ресурсному забезпеченні медичних установ, наданні медичних послуг та лікарських засобів в умовах децентралізації, автономізації медичних установ та медичної реформи. Проаналізовано результативність врегулювання фінансових та цінових аспектів надання медичних послуг через програму державних фінансових гарантій, використання сучасних форм закупівель ліків та лікарських засобів, встановлення тарифу на медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, забезпечення якості та доступності лікарських засобів. Обґрунтовано підходи до покращення результативності та якості надання медичних послуг на регіональному рівні.

 

The modern problems of formation of the market of medical services are analyzed. Attention is drawn to the resource provision of medical institutions, the provision of medical services and medicines in the context of medical reform. The effectiveness of the regulation of financial and price aspects of the provision of medical services through the program of state financial guarantees, the use of modern forms of procurement of medicines and medicines, the establishment of a tariff for medical services related to the provision of primary health care, quality assurance and availability of medicines has been analyzed. The approaches to improving the efficiency and quality of provision of medical services at the regional level are substantiated.


Ключові слова


програма державних фінансових гарантій; реімбурсація; тариф медичних послуг; державні закупівлі ліків; program of state financial guarantees; reimbursement; tariff for medical services; state purchases of medicines; priorities of budget financing

Повний текст:

PDF

Посилання


Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення України / Закон України № 2168-VIII від 19.10.2017.

Основи законодавства України про охорону здоров’я / Закон України № 2802-XII від 19.11.92, із змінами і доповненнями внесеними Законом України № 2581-VIII від 02.10.2018 // Відомості Верховної ради України. – 2018. – № 46. – С. 371.

Концепція реформування закупівель лікарських засобів та медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 582.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік від 25.04.2018 № 407.

Програма «Громадське здоров’я». – [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://life.pravda.com.ua/columns/2018/12/12/234587.

Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» від 19.03.2018 № 503.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.