РЕГІОЛЬНІ АСПЕКТИ РОВЗИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Олена Берестецька

Анотація


В статті визначено, що однією з провідних галузей економіки, які значною мірою забезпечують формування державного бюджету та виступають важливим фактором розвитку інших галузей, таких, як сільське господарство та хімічна промисловість, є легка промисловість, та її підгалузь – текстильна. Проте в Україні ці сфери діяльності вже багато років перебувають у кризовому стані. Виникає питання щодо з’ясування причин, що перешкоджають виходу з кризи та обґрунтування напрямів подальшого розвитку текстильної промисловості.


The article states that one of the leading branches of the economy, which largely ensures the formation of the state budget and is an important factor in the development of other sectors, such as agriculture and the chemical industry, is light industry, including textiles. However, in Ukraine, these spheres of activity have been in a crisis for many years. The question arises as to finding out the reasons that prevent the outbreak of the crisis and justify the directions of further development of the textile industry.


Ключові слова


текстильна промисловість; текстильна сировина; спад виробництва; криза; розвиток; textile industry; textile raw materials; decline in production; crisis; development

Повний текст:

PDF

Посилання


Єрмолаєва Т. О. Показники роботи підприємств легкої промисловості України (січень–червень 2012) / Т. О. Єрмолаєва // Легка промисловість. – 2012. – № 2. – С. 5–7.

Концепція програми розвитку підприємств легкої промисловості та її сировинної бази / Л. М. Наумова // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 257. – С. 224–227. – URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92779/55-Naumova.pdf?sequence=1.

Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в умовах інтеграції до СОТ : [монографія] / І. М. Грищенко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Гончарова. – К. : КНУТД, 2011. – 332 с.

Поліщук І. І. Моніторинг діяльності промислових підприємств як фактор інтенсивності їх розвитку / І. І. Поліщук, В. В. Шарко // Науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 6., Ч. 3. – С. 82–86.

Рішення Колегії Міністерства промислової політики України від 21 жовтня 2008 року № 10/1 «Про затвердження Плану заходів Міністерства промислової політики щодо запобігання негативним явищам, що позначаються на роботі підприємств промислового комплексу внаслідок впливу кризи, яка виникла на світових фінансових ринках».

Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України / Л. Е. Касьян // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 6 (1). – С. 147–150.

http://www.golos.com.ua/news/90509.

Теоретичні аспекти розвитку підприємств у сучасних умовах / Янковець Т. М., Нагорна Ю. А. // Вісник КНУТД. – 2015. - №2 (85). – С. 108–112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.