СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Тетяна Савонік

Анотація


У статті проаналізовано стан зовнішньої торгівлі товарами України в розрізі областей. Досліджено обсяги експортно-імпортних операцій Волинського регіону, його географічну та товарну структуру. Проаналізовано динаміку сальдо географічної структури зовнішньої торгівлі товарами. Запропоновано пріорітетні напрямки стимулювання зовнішньоторговельної діяльності України загалом, та Волинської області зокрема.


The article analyzes the state of foreign trade in goods of Ukraine in terms of regions. The volumes of export import operations of the Volyn region, its geographical and commodity structure are investigated. Th e dynamics of the balance of the geographical structure of foreign trade in goods is analyzed. The priority directions of stimulation of foreign trade activity of Ukraine in general, and Volyn region in particular, are offered.


Ключові слова


Волинська область; експорт; зовнішня торгівля товарами; зовнішньоторговельний оборот; імпорт; інтеграційні процеси; Volyn region; export; foreign trade in goods; foreign trade turnover; imports; integration processes

Повний текст:

PDF

Посилання


Демьянченко А. Анализ внешнеэкономической деятельности Украины в 1990-2003 годах: от спада к экономическому росту. // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 42–45.

Касьян В. В. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В. В. Касьян // Водний транспорт. – 2016. – Вип. 1. – С. 147–152. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2016_1_25.

Комплексні статистичні публікації про соціально-економічне становище України за 2018 рік [Електронний ресурс]. - 80 с. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Леоненко П. М., Черепніна О. І. Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасні тенденції // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 2. – С. 75–84.

Прушківська Е. В., Шишова Ю. В. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті інтеграції // Економічний вісник. – 2017. – №1 (57). – С. 97–107.

Світлична Ю. О. Аналіз стану зовнішньої торгівлі товарами Харківської області / Ю. О. Світлична // Теорія та практика державного управління. - 2015. – Вип. 3. – С. 121–126. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_3_21.

Стаднюк, Т. В. Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі Волинської області [Текст] / Тетяна Володимирівна Стаднюк, Тетяна Олександрівна Шматковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) [та ін.] – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 23. – № 1. – С. 79–87. – ISSN 1993-0259.

Статистичний бюлетень. Соціально-економічне становище Волинської області у 2018 році [Електронний ресурс]. – 60 с. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ2_u.htm.

Статистичний бюлетень. Соціально-економічне становище Волинської області у 2017 році [Електронний ресурс]. – 60 с. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/soc_ek_reg/publ_arch_reg2017_u.htm.

Тимечко І. Р. Розвиток прикордонної торгівлі в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2015. - Вип. 4. – С. 107–110. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_4_25.

Філіповська О. О. Аналіз конкурентоспроможності західних прикордонних територій України в контексті євроінтеграційних процесів / О. О. Філіповська // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. – С. 216–224. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2009_1_29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.