ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Наталія Бакуліна, Ольга Собко

Анотація


У статті креативна економіка розглянута в різноманітних напрямках соціально-економічного розвитку. Креативну економіку можна вважати, по-перше, мотиватором, що забезпечує привабливість інвестиційного клімату, модернізацію сфер освіти й науки, розвиток специфічних нап рямків соціальної сфери й т. п. По-друге, механізмом функціонування креативної економіки, так само як і економіки в цілому, а також системою відповідних соціально-економічних відносин. Формування нових, вищих потреб обумовлює пошук досконаліших механізмів їх задоволення. Задовільняти ці потреби може різноманітними способами. Це можуть бути як традиційні й загальновідомі способи, так і принципово нові, нестандартні, креативні технології.


In the article, the creative economy is considered in various areas of socio-economic development. The creative economy can be considered first as a motivator that provides attractiveness of the investment climate, the modernization of the spheres of education and science, the development of specific areas of the social sphere, etc. Secondly, as a mechanism for the functioning of the creative economy, as well as for the economy as a whole, as well as a system of appropriate socio-economic relations. The formation of new, higher needs causes the search for more perfect mechanisms for their satisfaction. These needs can be met in a variety of ways. It can be both traditional and well-known ways, and fundamentally new, non-standard, creative technologies.


Ключові слова


креативна економіка; креативна індустрія; креативний ресурс; creative economy; creative industry; creative resource

Повний текст:

PDF

Посилання


Шерер Їрі. Техніки креативності: як за 10 кроків знайти, оцінити і втілити ідею / Їрі Шерер : [пер. з нім. О. Гляйсснер]. – М. : СмарБук, 2009. – 136 с.

Культура і креативність. Програма ЄС – Східного партнерства. 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. culturepartnership.eu.

Креативне мислення в бізнесі / Пер. з англ. – 3-є вид. - М. : ТОВ "Юнайтед Пресс", 2011. – 227 с.

Флорида Р. Креативний клас: люди, які змінюють майбутнє. – М. : "Класика-ХХI, 2007. – C. 60–61.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/17.pdf.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/konkyrs_stud/ES/2_4.pdf.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://24tv.ua/biznes_varta_tag5927.

Публікація «Креативна економіка: вступний курс» / серія публікацій Британської Ради про креативну і культурну економіку. – 2010 р.

ВРУ ухвалила закон про спрощення експорту послуг для розвитку IT-індустрії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2016/11/03/vru_uhvalyla_zakon_pro_sproshchennya_eksportu_poslug_dlya_rozvytku_984947.

Україна у Глобальному інноваційному індексі 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://matrix-info.com/2018/07/18/ukrayina-u-globalnomu-innovatsijnomu-indeksi-2018-roku/.

Креативні індустрії мають шанси врятувати економіку України, у тому числі завдяки експорту – експерти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uacrisis.org/ua/28293-creativite-l-entreprise-pourraitsauver-leconomie-de-lukraine-particulier-exportations-experts.

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. Проект // Стратегічні пріоритети. – 2011. – №3. – С. 11–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.