СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ КАДРІВ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Кравчук

Анотація


У статті досліджено сутність, основні переваги та недоліки, а також інструменти підбору та відбору кадрів на сучасних підприємствах. Зокрема, до основних методів пошуку працівників віднесено зовнішні (консалтинг, аутсорсинг, інтернет, рекрутинг, Державна служба зайнятості) та внутрішні (інтернет, ВНЗ, ЗМІ, власні ресуси, особисті контакти, ярмарки) джерела. Основними методами відбору персоналу визначено співбесіда, Brainteaser-інтерв’ю, стрес-інтерв’ю, фізіогноміка та інші. Досліджено і доведено ефективність використання методів підбору та відбору кадрів у сучасних умовах господарювання для підвищення прибутковості суб’єктів господарювання.

 


The article examines the essence, main advantages and disadvantages, as well as the tools of selection and selection of personnel at modern enterprises. In particular, external sources (consulting, outsourcing, Internet, recruiting, the State Employment Service) and internal (Internet, universities, media, own resumes, personal contacts, fairs) of the source are classified as the main methods of employee search. The main methods for recruiting staff were interviewing, Brainteaser-interviews, stressinterviews, physiognomy and others. The efficiency of using the methods of selection and selection of personnel in modern economic conditions for increasing the profitability of business entities has been proved.


Ключові слова


персонал; кадрова політика; підбір та відбір кадрів; personnel; personnel policy; selection and selection of personnel

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисова А. Нетрадиционные методы подбора персонала: особенности применения и рейтинг популярности // Управление персоналом. – 2015. – № 24. – С. 66–70.

Ермаков А. Рекрутинг и обучение : украинские реалии // Управление персоналом. – 2014. – № 3. – С. 62–64.

Зеленков А. В. Організація набору та відбору персоналу / А. В. Зеленков, А. В. Кононенко, М. М. Налапко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики. – 2008. – № 3 (3). – С. 125–135.

Карлін М. І. Можливості застосування лізингу персоналу і аутсорсингу в Україні / М. І. Карлін, О. В. Борисюк // ІДСД. – 2013. – № 10. – С. 96–102.

Назарук О. Секреты успешного проведения собеседования // hrliga.com – 15.02.2014.

Особливості сучасних нетрадиційних методів відбору персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socionics.lite-web.net.

Шипуліна В. О. Новітні підходи до залучення кадрових ресурсів / В. О. Шипуліна, О. В. Каспрук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3, T. 2. – С. 111–117.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.