ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Роман Чорний, Галина Румянцева

Анотація


Обґрунтовано важливість реалізації послідовної політики стимулювання розвитку індустріальних парків в Україні як синергетичного механізму стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, що чинить системний багатоцільовий вплив на економіку, сприяючи структурно-технологічній модернізації й водночас виступаючи потужним рушієм місцевого та регіонального розвитку. Висвітлено сутність індустріальних (промислових) парків, що дозволить здійснити промислову модернізацію країни й регіонів та відновити конкурентоспро-можність національного товаровиробника на ринку глобальних інвестицій. Розкрито особливості механізмів державної підтримки індустріальних парків в Україні та за кордоном. Запропоновано механізм створення та функціонування вітчизняних індустріальних парків з конкретизацією моделей управління такими територіальними утвореннями у контексті світового досвіду.

 

The importance of implementing a consistent policy of encouraging the development of industrial parks in Ukraine as a synergetic mechanism for stimulating investment and innovation activity, which has a systemic multi-purpose impact on the economy, contributes to structural and technological modernization and, at the same time, acts as a powerful engine of local and regional development. The essence of industrial (industrial) parks is highlighted, which will allow to carry out industrial modernization of the country and regions and restore the competitiveness of the national commodity producer in the global investment market. Features of mechanisms of state support of industrial parks in Ukraine and abroad are revealed. The mechanism of creation and functioning of domestic industrial parks with specification of models of management by such territorial entities in the context of world experience is proposed.


Ключові слова


індустріальний парк; регіональна економіка; грінфілд; браунфілд; керуюча компанія; industrial park; regional economy; greenfield; brownfield; managing company

Повний текст:

PDF

Посилання


Галасюк В. Індустріальні парки : міфи та реалії / В. Галасюк. – Режим доступу : http://www.segodnya.ua/opinion/galasukcolumn/ndustraln-parki-mfi-ta-real-762486.html.

Білопольський М. Г. Концептуальні засади економічної програми щодо виходу України з кризи / М. Г. Білопольський, В. С. Волошин, О. В. Кленін // Вісник економічної науки України. – 2016. – №1 (30). – С. 208-215.

Закон України «Про індустріальні парки» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 22. –С. 212. – Режим доступу до ресурсу : http://rada.gov.ua.

Концепція створення індустріального парку «Нововолинськ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.novovolynsk-rada.gov.ua/index.php/miskavlada/normatyvni-akty/rishennia-miskoi-rady.html.

Інформація про індустріальні (промислові) парки, включені до державного реєстру індустріальних парків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lan uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini.

Румянцева Г .І. Індустріальні парки як особлива форма аутсорсингу // Г. І. Румянцева. – Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладна економіка – від теорії до практики». – Тернопіль, 27 жовтня 2017 року. – С. 198-201.https://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.visnuk.com.ua%2Fua%2Fpubs%2Fid%2F5400&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20.%20%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8&description=ℑ=&utm_source=share2.

Проект Закону України «Про загальні засади створення та функціонування промислових парків» Офіційний вісник України від 05.04.2004 р. – 2004. – № 5363. – С. 12.

Несветаев Ю .А. Экономическая оценка инвестиций [Текст] / Ю. А. Несветаев. – М. : МГИУ, 2015. – 163 с.

Raymond P.Co te,E.Cohen-Rosenthal. Designing eco-infustrialparks : synthesis of experiences //Journal of Cleaner Production. – № 6(1998). – P. 181-188.

Молдован О. О. Доцільність запровадження індустріальних парків в Україні / О.О. Молдован // Економіка промисловості. – 2011. – № 2. – С. 3-9.

Технологічний парк Бидгоща [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу :

http://hromadske.cherkasy.ua/novyny/suspilstvo/item/764-tekhnolohichnyi-park-bydhoshcha-yakmisto-pobratym-cherkas-shukaie-investytsii.

Великий камень [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу :

Chttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C.

Ивао Охаси Практика создания и функционирования индустриальных парков в Японии и странах Азии [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.indparks.ru/mat erials/materials_events/.

Концепція індустріального парку «Коростень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.korosten.in.ua/images/Proekt__Rishen/25/pr-25-dodkonsep.pdf.

Панов. О. Індустріальний парк «Соломоново» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.institute.lviv.ua/conference document/Panov.pdf.

В Украине стало на один индустриальный парк больше [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.abcnews.com.ua/ru/news/park-mirotskoie-vkliuchien-vrieiestr-industrial-nykh-parkov.

Концепція Яворівського індустріального парку [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : http://yavoriv- rajrada.org.ua/sites/default/files/docs/Rizne/YavorivIP.pdf.

Кам’янка-Бузський індустріальний парк [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://institute.lviv.ua/conference/document/pdf_Industrial_2015/Omelyan.pdf.

Терсіна О. Друге дихання індустріальних парків [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/druge-dihannyaindustrialnih-parkiv.html.

Новороздільський індустральний парк [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://rozdil.com.ua.

Мамедьяров Заур Индустриальные парки : от Манчестера до Лиссабона [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://expert.ru/expert/2016/50/industrialnyieparki-ot-manchestera-do-lissabona/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.