СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ В УКРАЇНІ

Дмитро Шушпанов

Анотація


Виокремлені най поширеніші соціально небезпечні хвороби в Україні: туберкульоз, гепатит С та ВІЛ/СНІД. Проведено порівняльну оцінку захворюваності й смертності на ці хвороби в Україні та ЄС. Досліджено динаміку показників соціально-небезпечних хвороб, її характерні ознаки. Методом обчислення коефіцієнта кореляції виявлено причинно-наслідкові зв’язки між чинниками, що можуть впливати на рівень захворюваності. На підставі цього з’ясовано соціально-економічні детермінанти, які визначають рівень захворюваності на соціально небезпечні хвороби та смертності від них в України на даний час. Окреслено напрямки зниження рівня захворюваності та смертності на соціально небезпечні хвороби в Україні.

 

The reasons singling out the most common socially dangerous diseases in Ukraine: tuberculosis, hepatitis C and HIV/AIDS. The paper conducted a comparative assessment of the morbidity and mortality of these diseases in Ukraine and the EU. The authors studied the dynamics of socially dangerous diseases, its characteristic features. The method of calculating the coefficient of correlation was found causal relationships between factors that may affect the incidence. On the basis of established socio-economic determinants that determine the level of morbidity and mortality for socially dangerous diseases in Ukraine at the moment. The directions of reducing morbidity and mortality for socially dangerous diseases in Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами : Офіційний сайт [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://ucdc.gov.ua.

Вородюхіна А. К. Інформованість населення про туберкульоз та ВІЛ/СНІД - один із засобів профілактики / А. К. Вородюхіна, А. Г. Яремко та ін. // Світ медицини та біології. - 2014. - № 2(44). - С. 23-25.

Левчук Н. М. Асоціальні явища в Україні у демографічному вимірі: монограф. / відпов. ред. д.е.н., проф. В. С. Стешенко / Н. М. Левчук. - К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 20Н. - 492 с.

Смертність населення України у трудоактивному віці : монограф. / Відпов. ред. Е. М. Лібанова. - К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. - 211 с.

Михайлович О. В., Тимощук С. В. Соціальні хвороби, поширення і профілактика // Комунальне господарство міст. - 2016. - № 1201. - С. 126-129.

Процюк Р. Г. Актуальні питання коінфекції туберкульоз/ВІЛ/СНІД в Україні // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. - 2016. - №. 1. - С. 24.

Світлична Т. Г. Туберкульоз в поєднанні з ВІЛ-інфекцією : особливості діагностики та лікування в умовах туберкульозного стаціонару [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/07/pdf07-4/14.pdf.

Corbett E. L. HIV-1/AIDS and the control of other infectious diseases in Africa / E. L. Corbett //The lancet..- ISSU9324. - 2002. - P. 2177-2187.

European Health for All database (HFA-DB) [Електроний ресурс] . - Режим доступу : http://data.euro.who. int/hfadb/shell_en.html.

Tuberculosis : WHO [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en.

Смертельная эпидемия : более 2 миллионов людей живут с гепатитом С в Украине. Сколько из них спасет государство в этом году? [Електроний ресурс] . - Режим доступу : http://www.unian.net/society/1275338-smertelnaya-epidemiya-bolee-2-millionov-lyudey-jivut-s-gepatitom-s-v-ukraine-skolko-iz-nih-spaset-gosudarstvo-v-etom-godu.html.

Центр моніторингу та контролю за захворюваністю МОЗ України : Офіційний сайт [Електронийресурс] . - Режим доступу: http://cses.gov.ua.

«Врятувати рядового захисника» : оприлюднені результати першого всеукраїнського тестування учасників АТО на гепатит С [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20151013_c.html.

UNAIDS : Офіційний сайт [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.unaids.org.

СНІД в Україні : статистика на 01.01.2016 / http://www.antiaids.org/ukr/news/aids_stat/spid-v-ukraine-statistika-na-01.01.2016-10757.html.

Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків : монографія / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Д. М. Павлова та ін. ; наук. ред. О. М. Балакірєва. - К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2014. - 156 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.