ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар

Анотація


У статті обґрунтовано роль інформаційної системи, показано, що вона має забезпечити підтримку основних (первинних) та допоміжних процесів управління підприємством.

Проаналізовано класифікацію інформації, яку використовують в управлінні за різними ознаками; висвітлено процес обміну інформацією, що відбувається у процесі нарад, зібрань, зустрічей, бесід, переговорів, прийому відвідувачів, складання і читання різноманітних документів. Запропоновано один із способів покращення управління за допомогою інформаційних систем.

 

Analyzed the classification of the information used by management on various grounds; covers the exchange of information that occurs during meetings, meetings, meetings, discussions, negotiations, receiving visitors, drawing and reading various documents. A one way of improving governance through information systems.


Ключові слова


інформація; інформаційні системи; підприємство; інформаційні потоки; обліково-аналітична інформація; information; information systems; enterprise information flow; accounting and analytical information

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонов В. М. Сучасні комп Ютерні мережі. - К. : МК - Пресс, 2005. - 480 с.

Гребешков О. В. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства : інформаційні джерела та джерела їх задоволення / О. В. Гребешков // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 6. - С. 205-208.

Дєгтяр А. О. Інформація як атрибут державно-управлінської діяльності / А. Дєгтяр // Держава та регіони. Серія : «Державне управління». - 2010. - № 2. - С.14-18.

Пушкар З. М., Пушкар Б. Т. Інформаційні технології, як один із шляхів покращення роботи кадрового менеджменту // Матеріали міжнар. наук.-прак. конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції». Збірн. наук. праць Національного університету водного господарства та природокористування. - Рівне. - 2012. Серія: «Економіка».- Вип. 4 (60). -С.169 - 176.

Старенька О. М. Інформаційне забезпечення системи оперативного управління підприємством // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. - 2013. - № 3 (59).

Файфура В. В. Роль інновацій в забезпеченні сталого розвитку / Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - С. 49-52.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.