Контактна інформація

Поштова адреса

редакція «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил», Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська,11, 46009, м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 50 50*13 149

Основна контактна особа

Шушпанов Дмитро Гергійович
Головний редактор
доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки
Email: Shdg2011@gmail.com

Супровід та підтримка

Ілляш Ірина Дмитрівна
Email: irailliash@gmail.com