Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

Науковий журнал pаснований 1997 року/

Зареєстрований постановою Президії ВАК України як наукове фахове видання (№3-05/6 від 06. 10. 2010 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 13363-2247ПР від 08. 10. 2007 р.

Головний редактор:  Качан Є. П., професор, канд. екон. наук

Редакційна колегія:

Бандур С. І., професор, докт. екон. наук

Брич В. Я., професор, докт. екон. наук

Гринчуцький В. І., професор, докт. екон. наук

Мельник А. Ф., професор, докт. екон. наук

Панухник О.В., професор, докт. екон. наук

Чорний Р. С., доцент, докт. екон. наук

Відповідальний секретар: Файфура В. В., доцент, канд. екон. наук

Літературний редактор: Мельничук Б. І.